Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Thành

Địa chỉ: xã Đồng Sơn , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Đoàn Thị Chi   – Chức vụ:Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:03503827542  – Email: