Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 10/12 ĐẾN 15/12/2018 GV trực tuần: Vũ Thị Chung Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

  CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 03/12 ĐẾN 08/12/2018 GV trực tuần: Nguyễn Thị Hạnh NgàyNgười trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 26/11 ĐẾN 01/12/2018 GV trực tuần: Lê Thị Tho Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 19/11 ĐẾN 24/11/2018 GV trực tuần: Chu Thị Hiền Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 12/11 ĐẾN 17/11/2018 GV trực tuần: Nguyễn Quỳnh Anh Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 5/11 ĐẾN 10/11/2018 GV trực tuần: Chu Thị Lan Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 29/10 ĐẾN 3/11/2018 GV trực tuần: Nguyễn Thị Phương NgàyNgười trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 22/10 ĐẾN 27/10/2018 GV trực tuần: Triệu Thị Sáng Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 15/10 ĐẾN 20/10/2018 GV trực tuần: Vũ Thị Bích Yên   Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách