Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 18/3 ĐẾN 23/3/2019 GV trực tuần: Vũ Thị Hạnh Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 11/3 ĐẾN 16/3/2019 GV trực tuần: Phạm Thị Quyên Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 4/3 ĐẾN 9/3/2019 GV trực tuần: Vũ Thị Chung Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 25/2 ĐẾN 2/03/2019 GV trực tuần: Nguyễn Thị Hạnh Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách Điều chỉnh THỨ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 18/2 ĐẾN 23/02/2019 GV trực tuần: Lê Thị Tho Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNT TÁC TUẦN 23

CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 11/2 ĐẾN 16/02/2019 GV trực tuần: Chu Thị Hiền Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 28/1 ĐẾN 02/02/2019 GV trực tuần: Vũ Văn Dũng Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 21/1 ĐẾN 26/01/2019 GV trực tuần: Chu Thị Lan Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 14/1 ĐẾN 19/01/2019 GV trực tuần: Nguyễn Thị Phương Ngày Người trực Buổi Nội dung Người phụ trách