Kế hoạch nhà trường

51679643_1137475699764587_2441436621397032960_n

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 Trong học kì I vừa qua dưới sự chỉ đạo sát xao của Phòng GD&ĐT Nam Trực, của Đảng ủy, UBND xã Đồng Sơn; dưới sự lãnh đạo của chi bộ…

Kế hoạch năm học 2017-2018

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TH NAM THÀNH KH : 01 /2017-2018  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      …

Kế hoạch nhà trường

KH HỘI CM 2016-2017 KẾ HOACH TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ (1) KẾ HOẠCH BDTX 2016-2017