Hoạt động ngoại khóa

TỔ CHỨC SÂN CHƠI “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ”

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA TỔ CHỨC SÂN CHƠI “ Ý TƯỞNG TRẺ THƠ” NĂM HỌC 2018-2019 Thực hiện Công văn số 4777/BGDĐT-GDTH ngày 16/10/2018 và Công văn số 1431/SGDĐT-GHTD ngày 19/10/2018 về tổ chức sân chơi…
29262098_2050584985159525_8927228930784493568_n

TỔNG RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

                             TỔNG RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân…