Hoạt động ngoại khóa

29262098_2050584985159525_8927228930784493568_n

TỔNG RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

                             TỔNG RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân…