Hoạt động chuyên môn

25507932_863101140535379_361516973448027427_n

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT

TRIỂN LÃM SẢN PHẨM MĨ THUẬT CỦA HỌC SINH VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ  LÀM CẤP HUYỆN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC MIỀN 4 – HUYỆN NAM TRỰC Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học…